Навигација

Модул: Технологија анималних производа

I ГОДИНА
I семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
О-ТА-20-ОХЕМ Општа хемија 3 1 1 0 1 6
  Математика 1 2 2 0 0 0 6
О-ТА-20-ФИЗ Физика 3 2 0 0 1 6
Изборни блок 1
О-ТА-20-ИНФ Информатика 2 1 1 0 0 6
О-ТА-20-СОЦ Социологија
О-ТА-20-БИОЛ Биологија
Изборни блок 2
О-ТА-20-Е Енглески језик 2 0 0 0 0 6
  Руски језик
  Француски језик
  Немачки језик
УКУПНО: 12 7 2 0 2 30
II  семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
О-ТА-20-АНХЕ Аналитичка хемија 2 1 3 0 0 6
О-ТА-20-ОРХЕ Органска хемија 2 1 2 0 1 6
  Математика II 2 2 0 0 0 6
Изборни блок 3
О-ТА-20-ЕОП Економика и организација предузећа 2 2 0 0 0 6
О-ТА-20-ИГР Инжењерска графика
Изборни блок 4
О-ТА-20-ФТМ Физичко-техничка мерења 2 2 0 0 0 6
О-ТА-20-НИМ Напредне информатичке методе
УКУПНО: 10 8 5 0 1 30
 
II ГОДИНА
III семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
О-ТА-20-ХППР Хемија природних производа 2 1 2 0 1 6
О-ТА-20-БИО Биохемија 2 1 1 0 1 6
О-ТА-20-ФИХЕ Физичка хемија 2 1 2 0 1 6
О-ТА-20-ТЕРМ Термодинамика 2 2 0 0 1 6
О-ТА-20-МОПЕ Механичке операције 2 2 0 0 1 6
УКУПНО: 10 7 5 0 5 30
IV семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
О-ТА-20-БИОХ Биохемија хране 2 1 1 0 0 6
О-ТА-20-ОМИК Општа микробиологија 2 1 1 0 1 6
О-ТА-20-КОНЗ Принципи конзервисања хране 2 1 1 0 1 6
О-ТА-20-ТДО Топлотне и дифузионе операције 2 2 0 0 0 6
О-ТА-20-АМБА Амбалажа и паковање хране 2 1 1 0 1 6
УКУПНО: 10 6 4 0 3 30
 
III ГОДИНА
V семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
О-ТА-20-ТХЛА Технолошке основе хлађења 2 2 0 0 0 6
О-ТА-20-ПМЕС Познавање меса 2 2 0 0 1 6
О-ТА-20-ХФМЛ Хемија и физика млека 2 1 1 0 1 6
О-ТА-20-СТАТ Статистика 2 2 0 0 0 6
Изборни блок 5
  Управљање животном средином у производњи хране 2 2 0 0 0 6
О-ТА-20-МПС Менаџмент пословних система
УКУПНО: 10 9 1 0 2 30
VI семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
О-ТА-20-МИКА Микробиологија анималних производа 2 1 2 0 1 6
О-ТА-20-ОБМС Обрада меса 2 2 0 0 1 6
О-ТА-20-ОБМЛ Обрада млека 2 1 1 0 1 6
О-ТА-20-УБЕЗ Управљање безбедношћу у производњи хране 3 2 0 0 0 6
Изборни блок 6
  Биопроцесно инжењерство 3 2 0 0 0 6
О-ТА-20-УКВА Управљање квалитетом у производњи хране
УКУПНО: 12 8 3 0 3 30
 
IV ГОДИНА
VII семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
  Технологија меса I 3 1 2 0 0 6
  Технологија млека I 3 1 2 0 0 6
  Третман отпадних вода 3 1 1 0 0 6
Изборни блок 7
  Технологија рибе 2 1 1 0 0 6
  Технологија сладоледа
  Стручна пракса 0 0 0 0 6 6
УКУПНО: 11 4 6 0 6 30
VIII семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
  Технологија меса II 3 1 2 0 0 6
  Технологија млека II 3 1 2 0 0 6
О-ТА-20-САП Сензорна анализа анималних производа 2 1 1 0 0 6
Изборни блок 8
  Технолошко пројектовање 2 1 1 0 0 6
  Санитација погона
  Дипломски рад – 0 0 0 3 3 3
Истраживачки  рад
  Дипломски рад – 0 0 0 0 3 3
Израда и одбрана
УКУПНО: 10 4 6 3 6 30

 

Испитна питања и литература

Напомена: Студент бира и полаже један од предмета из сваког изборног блока.

П         Предавања

В         Вежбе

ДОН   Други облици наставе

ИР      Истраживачки рад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА