Навигација

Модул: Технологија ратарских производа

I ГОДИНА
I семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
  Општа хемија 3 1 1 0 1 6
  Математика 1 2 2 0 0 0 6
О-ТР-20-ФИЗ Физика 3 2 0 0 1 6
Изборни блок 1
О-ТР-20-ИНФ Информатика 2 1 1 0 0 6
О-ТР-20-СОЦ Социологија
О-ТР-20-БИОЛ Биологија
Изборни блок 2
О-ТР-20-Е Енглески језик 2 0 0 0 0 6
  Руски језик
  Француски језик
  Немачки језик
УКУПНО: 12 7 2 0 2 30
II  семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
  Аналитичка хемија 2 1 3 0 0 6
О-ТР-20-ОРХЕ Органска хемија 2 1 2 0 1 6
  Математика II 2 2 0 0 0 6
Изборни блок 3
О-ТР-20-ЕОП Економика и организација предузећа 2 2 0 0 0 6
О-ТР-20-ИГР Инжењерска графика
Изборни блок 4
О-ТР-20-ФТМ Физичко-техничка мерења 2 2 0 0 0 6
О-ТР-20-НИМ Напредне информатичке методе
УКУПНО: 10 8 5 0 1 30
 
II ГОДИНА
III семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
О-ТР-20-ХППР Хемија природних производа 2 1 2 0 1 6
О-ТР-20-БИО Биохемија 2 1 1 0 1 6
О-ТР-20-ФИХЕ Физичка хемија 2 1 2 0 1 6
О-ТР-20-ТЕРМ Термодинамика 2 2 0 0 1 6
О-ТР-20-МОПЕ Механичке операције 2 2 0 0 1 6
УКУПНО: 10 7 5 0 5 30
IV семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
О-ТР-20-БИОХ Биохемија хране 2 1 1 0 0 6
О-ТР-20-ОМИК Општа микробиологија 2 1 1 0 1 6
О-ТР-20-КОНЗ Принципи конзервисања хране 2 1 1 0 1 6
О-ТР-20-ТДО Топлотне и дифузионе операције 2 2 0 0 0 6
О-ТР-20-АМБА Амбалажа и паковање хране 2 1 1 0 1 6
УКУПНО: 10 6 4 0 3 30
 
III ГОДИНА
V семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
О-ТР-20-ТХЛА Технолошке основе хлађења 2 2 0 0 0 6
  Микробиологија биљних производа 2 1 1 0 1 6
О-ТР-20-КОНД Основе производње кондиторских производа 2 1 1 0 1 6
О-ТР-20-ЖИТО Технологија жита 2 1 1 0 1 6
Изборни блок 5
  Управљање животном средином у производњи хране 2 2 0 0 0 6
О-ТР-20-СТАТ Статистика
О-ТР-20-ЖБГ Жита без глутена
УКУПНО: 10 7 3 0 3 30
VI семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
О-ТР-20-БИОИ Биопроцесно инжењерство 3 2 0 0 0 6
О-ТР-20-БРАШ Технологија брашна 3 1 2 0 0 6
  Технологија кондиторских производа 2 1 1 0 1 6
  Непожељне биоактивне супстанце хране 3 1 2 0 0 6
  Стручна пракса 0 0 0 0 6 6
УКУПНО: 11 5 5 0 7 30
 
IV ГОДИНА
VII семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
  Технологија уља и масти 2 1 1 0 1 6
  Технологија дувана 2 1 2 0 1 6
  Технологија слада и пива 2 1 1 0 1 6
Изборни блок 6
  Технологија кафе и сродних производа 2 1 1 0 1 6
  Третман отпадних вода
Изборни блок 7
  Технологија отпада у преради ратарских сировина 2 1 1 0 1 6
  Функционална својства хране
УКУПНО: 10 5 6 0 5 30
VIII семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
  Технологија шећера и скроба 2 1 1 0 1 6
  Модификација уља и масти 3 1 2 0 0 6
  Технологија производа од дувана 3 1 2 0 0 6
Изборни блок 8
О-ТР-20-СА Сензорна анализа 2 1 1 0 0 6
  Хладно цеђена уља
  Технологија прераде соје
  Дипломски рад – 0 0 0 3 3 3
Истраживачки  рад
  Дипломски рад – 0 0 0 0 3 3
Израда и одбрана
УКУПНО: 10 4 6 3 7 30

 

Испитна питања и литература

Напомена: Студент бира и полаже један од предмета из сваког изборног блока.

П         Предавања

В         Вежбе

ДОН   Други облици наставе

ИР      Истраживачки рад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА