Навигација

Модул: Технологија конзервисања и врења

I ГОДИНА
I семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
О-КВ-20-ОХЕМ Општа хемија 3 1 1 0 1 6
  Математика 1 2 2 0 0 0 6
О-КВ-14-ФИЗ Физика 3 2 0 0 1 6
Изборни блок 1
О-КВ-20-ИНФ Информатика 2 1 1 0 0 6
О-КВ-20-СОЦ Социологија
О-КВ-20-БИОЛ Биологија
Изборни блок 2
О-КВ-20-Е Енглески језик 2 0 0 0 0 6
  Руски језик
  Француски језик
  Немачки језик
УКУПНО: 12 7 2 0 2 30
II  семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
О-КВ-20-АНХЕ Аналитичка хемија 2 1 3 0 0 6
О-КВ-20-ОРХЕ Органска хемија 2 1 2 0 1 6
  Математика II 2 2 0 0 0 6
Изборни блок 3
О-КВ-20-ЕОП Економика и организација предузећа 2 2 0 0 0 6
О-КВ-20-ИГР Инжењерска графика
Изборни блок 4
О-КВ-20-ФТМ Физичко-техничка мерења 2 2 0 0 0 6
О-КВ-20-НИМ Напредне информатичке методе
УКУПНО: 10 8 5 0 1 30
 
II ГОДИНА
III семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
О-КВ-20-ХППР Хемија природних производа 2 1 2 0 1 6
О-КВ-20-БИО Биохемија 2 1 1 0 1 6
О-КВ-20-ФИХЕ Физичка хемија 2 1 2 0 1 6
О-КВ-20-ТЕРМ Термодинамика 2 2 0 0 1 6
О-КВ-20-МОПЕ Механичке операције 2 2 0 0 1 6
УКУПНО: 10 7 5 0 5 30
IV семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
О-КВ-20-БИОХ Биохемија хране 2 1 1 0 0 6
О-КВ-20-ОМИК Општа микробиологија 2 1 1 0 1 6
О-КВ-20-КОНЗ Принципи конзервисања хране 2 1 1 0 1 6
О-КВ-20-ТДО Топлотне и дифузионе операције 2 2 0 0 0 6
О-КВ-20-АМБА Амбалажа и паковање хране 2 1 1 0 1 6
УКУПНО: 10 6 4 0 3 30
 
III ГОДИНА
V семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
О-КВ-20-ТХЛА Технолошке основе хлађења 2 2 0 0 0 6
О-КВ-20-МИКБ Микробиологија биљних производа 2 1 1 0 1 6
О-КВ-20-ТВП Технологија воћа и поврћа 2 1 1 0 1 6
Изборни блок 5
О-КВ-20-ТОВ Третман отпадних вода 2 1 1 0 1 6
  Технологија жита
  Технологија уља и масти
Изборни блок 6
О-КВ-20-ПМВ Технологија природних и минералних вода 2 2 0 0 0 6
  Управљање животном средином у производњи хране
  Познавање воћа
О-КВ-20-ПГ Познавање грожђа
О-КВ-20-СТАТ Статистика
УКУПНО: 10 7 3 0 3 30
VI семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
О-КВ-20-БИОИ Биопроцесно инжењерство 3 2 0 0 0 6
О-КВ-20-ТОБП Технологија воћних сокова и освежавајућих безалкохолних пића 3 1 1 0 0 6
О-КВ-20-ХСПП Хлађење и смрзавање прехрамбених производа 3 2 0 0 0 6
Изборни блок 7
О-КВ-20-УКВА Управљање квалитетом у производњи хране 3 2 0 0 0 6
О-КВ-20-УБЕЗ Управљање безбедношћу у производњи хране
О-КВ-20-СПР Стручна пракса 0 0 0 0 6 6
УКУПНО: 12 7 1 0 6 30
 
IV ГОДИНА
VII семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
О-КВ-20-ТСЛА Технологија слада 2 1 1 0 1 6
О-КВ-20-ВИН1 Технологија вина 1 2 1 1 0 1 6
О-КВ-20-ТЈП1 Технологија јаких алкохолних пића  1 2 1 1 0 1 6
О-КВ-20-ГОТХ Технологија готове хране 2 1 1 0 1 6
О-КВ-20-ФУХР Функционална својства хране 2 1 1 0 1 6
УКУПНО: 10 5 5 0 5 30
VIII семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
О-КВ-20-ПИВО Технологија пива 3 1 1 0 0 6
О-КВ-20-ВИН2 Технологија вина  2 3 1 2 0 0 6
О-КВ-20-ТЈП2 Технологија јаких алкохолних пића 2 2 1 2 0 1 6
Изборни блок 8
О-КВ-20-СА Сензорна анализа 2 1 1 0 0 6
О-КВ-20-СП Санитација погона
О-КВ-20-МАХ Микробиолошке методе анализе хране
  Винска култура
  Дипломски рад – 0 0 0 3 3 3
Истраживачки  рад
  Дипломски рад – 0 0 0 0 3 3
Израда и одбрана
УКУПНО: 10 4 6 3 7 30

 

Испитна питања и литература

Напомена: Студент бира и полаже један од предмета из сваког изборног блока.

П         Предавања

В         Вежбе

ДОН   Други облици наставе

ИР      Истраживачки рад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА